All new Bird houses for SALE 2019
BH #1 = $80
BH #2 = $80
BH #3 = $80
BH #4 = $80
Tree Swallow BH's #5,6 & 7 - SOLD
BH #8 = $80
BH #9 = SOLD
BH #10 = $80 "ON HOLD"
BH #11 = $80 (ON HOLD)
BH #12 = $80
BH #13 = $80
BH #14 = $80
BH #15 = $80
BH #16 = $110 - Unique design
Basic BH's #17 & 18 - $30 Each
BH #19 - $120.00
BH #19b - FRONT/SIDE VIEW
BH #21 - $80
BH #22 - $80
BH #24 - $80
BH #23 - $80
BH #26 - $80
BH #25 - $80
Bull dog #33 - $55
Bat House = $115 - order by Commission
Bat House - Special order by Commission only
Bat house - Front/Side views - Special order only.
prev / next